Meer informatie Referenties Wat doen we Naar de homepage Werkenergieanalyse
 Overbruggings Management:


Mocht er een openstaande vacature nog niet zijn ingevuld en u kunt de afdeling niet voor
een periode van 2 tot 3 maanden onbemand laten, dan kunt u overwegen om voor een
aantal uren een interimmanager in te huren.
Dit zelfde geldt als de huidige manager door verzuim niet instaat, is op korte termijn weer volledig inzetbaar te zijn. Oosterloo Interimmanagement kan de manager ondersteunen door enkele uren per week naast hem/haar te staan, zodat er een rendabele bedrijfsvoering blijft plaatstvinden. (zie referentie Moniek Geurts)

Overbruggingsmanagement

Project- en operationeel management

Crisis management